logo   Atlas opatření

Atlas opatření a dobré praxe MOBESA

podává přehled příkladů dobré praxe řešení dopravy do/na a po velkoplošných zvláště chráněných územích (národních parků a chráněných krajinných oblastí). Slouží jako inspirace pro plánování rozvoje udržitelné mobility v těchto územích i jejich zázemí a pro rozhodování o vhodných opatřeních řešících dopravní problémy i negativní dopady turismu do těchto oblastí. Obsahuje inovativní opatření, u nichž lze očekávat významný dopad na udržitelný rozvoj území.

Opatření jsou rozdělena do tří skupin. První skupina (A) představuje konkrétní dopravní řešení vhodná pro environmentálně chráněná území. Druhá skupina (B) přináší tipy na udržitelné plánování i nabídku cestovního ruchu, s pozitivním dopadem také na udržitelnou mobilitu v těchto územích. Třetí skupina (C) se věnuje komplexním řešením v rámci celých chráněných území – především zahraničních národních parků, a to z pohledu strategického i praktického. 

Jak Atlas používat:

Karty Atlasu opatření a dobré praxe jsou barevně odlišeny dle jednotlivých kategorií. Struktura karty je pak samostatně členěna na:

  - název karty + číslo karty
  - klíčová slova
  - popis opatření
  - zdroje a doporučená literatura
  - související praxe popsaná v jiných kartách Atlasu

Název karty v některých případech obsahuje ještě lokalizaci opatření, v jiných případech je lokalizace popsána v textu karty (pokud se například jedná o několik různých případových studií). Popis opatření je pak hlavní částí textu, často ve spojení s doprovodným vizuálním materiálem. Zdroje a doporučená literatura odkazují na další informace, které je možné o kartě získat. Související praxe v Atlasu nabízí provázanost s jinými kartami se společnou tématikou nebo podobnou praxí.

Výběr témat Atlasu byl zvolen po rešerši jednotlivých tematických okruhů ve vztahu  k mobilitě a cestovnímu ruchu v chráněných územích. Většina karet by se tak měla opírat o opatření a dobrou praxi z těchto environmentálně citlivých území.

Atlas opatření a dobré praxe:

A/01 VEŘEJNÁ DOPRAVA PRO CHÚ
A/02 POPTÁVKOVÁ DOPRAVA: VEŘEJNÁ DOPRAVA NA VYŽÁDÁNÍ
A/03 TURISTICKÝ VLÁČEK (ČR)
A/04 9-EURO TICKET (NĚMECKO)
A/05 KARTA NÁVŠTĚVNÍKA
A/06 TRANSFER ZAVAZADEL (NĚMECKO)
A/07 INICIATIVA OMEZENÍ KONVENČNÍCH PALIV V NÁRODNÍCH PARCÍCH USA
A/08 LAST MILE
A/09 SDÍLENÁ E-KOLA V RURÁLNÍCH OBLASTECH
A/10 REGULACE IAD A PARKOVÁNÍ
A/11 OMEZOVÁNÍ VOLNOBĚHU MOTORŮ U AUTOMOBILŮ (INFORMAČNÍ KAMPAŇ)
A/12 ORGANIZACE ZÁSOBOVÁNÍ V CHÚ
A/13 DOPRAVNÍ KONCEPCE
A/14 DOPRAVNÍ PROBLÉMY V CHÚ – BRITSKÉ ŘEŠENÍ (VELKÁ BRITÁNIE)
A/15 PLÁNOVÁNÍ MOBILITY PRO NP (USA)
B/16 MONITORING A SBĚR DAT V CHÚ
B/17 PRŮVODCE PLÁNOVÁNÍM VÝLETU
B/18 SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY (CERTIFIKACE NP)
B/19 VAKINN.IS - CERTIFIKACE SLUŽEB (ISLAND)
B/20 APLIKACE NPS - INFORMAČNÍ SYSTÉM (USA)
B/21 SAFETRAVEL.IS - INFORMAČNÍ SYSTÉM (ISLAND)
B/22 GREEN PARKS PLAN (USA)
B/23 GREEN TRAILS (THAJSKO)
B/24 CERTIFIKACE LEADING QUALITY TRAILS – BEST OF EUROPE
B/25 BEZBARIÉROVÉ TRASY (ČR, Evropa, USA)
B/26 TEXTOUR (KULTURNÍ DĚDICTVÍ
B/27 MANAGEMENT NÁVŠTĚVNOSTI CHÚ
B/28 MARKETING PRO CHÚ
B/29 DEMARKETING JAKO ŘEŠENÍ OVERTURISMU
C/30 NP CALANQUES (FRANCIE)
C/31 NP PORT CROS A PORQUEROLLES (FRANCIE)
C/32 NP PYRENEJE - POLITIKA A STRATEGIE (ŠPANĚLSKO A FRANCIE)
C/33 NP TEIDE (TENERIFE, ŠPANĚLSKO)
C/34 NP TRIGLAV (SLOVINSKO)
C/35 LA HAUTE VALÉE DE CHEVREUSE - REGIONÁLNÍ PARK (FRANCIE)
C/36 NP SASKÉ ŠVÝCARSKO (NĚMECKO)
C/37 LEGISLATIVA (MOBILITA V CHÚ)
C/38 PODMÍNKY PRO UDRŽITELNOU MOBILITU V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH

Atlas opatření a dobré praxe MOBESA vznikl jako příloha Metodiky pro tvorbu a implementaci plánů mobility pro velkoplošná zvláště chráněná území a je výsledkem řešení výzkumného projektu č. CK01000067 „Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech“ programu Doprava2020+ Technologické agentury ČR.Autoři (v abecedním pořadí):
Mgr. Radomíra Jordová (vedoucí autorského týmu) (UJEP)
Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD. (UJEP)
Ing. MgA. Radek Timoftej (UJEP)
Mgr. Ondřej Vácha (STEM/MARK, a.s.)
Michaela Valentová (UJEP)

Grafická úprava karet:
Ing. MgA. Radek Timoftej

Doporučená citace:
Jordová, R. a kol. (2023): NÁZEV KARTY. In: Atlas opatření a dobré praxe MOBESA. FSE UJEP, červenec 2023. Dostupný online na https://www.mobilita-ieep.cz/atlas_opatreni/

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.